Pengumuman

Blog ini sudah berpindah ke alamat baru

www.nohomar.com .

 Blog ini masih akan mendapat update dan pautan posting terkini dari Blog baru.

Terima Kasih kepada semua pengunjung Blog Hati Malaya.

Monday, May 12, 2008

'Retreat' Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi

Alhamdulillah, setelah melalui hari-hari yang panjang…pelbagai peristiwa yang dilalui…banyak pengalaman baru yang saya perolehi…akhirnya dapat juga meluangkan masa untuk kembali berinteraksi di dalam blog ini…Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengunjung-pengunjung yang telah melayari blog ini. Segala komen, pandangan, cadangan dan sokongan yang diberikan amat saya hargai.

Banyak perkara yang ingin saya kongsi bersama pembaca pada kali ini..Mengambil kira komen-komen, cadangan, pandangan dan aduan yang dihantar oleh orang ramai ke blog dan email saya, pada hujung minggu lepas, satu program retreat telah disusun oleh kementerian saya yang melibatkan pihak Pengurusan Tertinggi MECD dan Agensi-agensi di bawahnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta dan urusetia yang terlibat kerana sanggup mengorbankan waktu hujung minggu anda semua bersama keluarga bagi menjayakan program 'retreat' ini.

Program ini diadakan dengan tujuan untuk menilai semula pelaksanaan program-program pembangunan usahawan dan koperasi di bawah MECD dan Agensi serta menyediakan langkah-langkah penambahbaikan dalam mengatasi masalah yang timbul. Antara langkah yang telah diambil adalah, menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Usahawan Daerah (JPUD) sebagai jentera pelaksana dasar di peringkat akar umbi. Jawatankuasa ini akan diketuai oleh pegawai MARA daerah dan akan bertindak sebagai Pegawai Pembangunan Usahawan Daerah, yang bukan sahaja bertanggungjawab ke atas urusan MARA tetapi juga bertugas menjadi penyelaras kepada pegawai agensi MECD yang lain seperti Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), TEKUN, Bank SME dan Bank Rakyat. Jawatankuasa ini dianggotai oleh semua Agensi-agensi di bahawa MECD yang ada di daerah-daerah berkenaan dan berfungsi untuk memantau setiap program pembangunan usahawan di daerah masing-masing.

Selain dari JPUD, terdapat Majlis Pembangunan Usahawan Daerah (MPUD) yang akan diperkukuhkan lagi dengan penyertaan semua Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berkaitan seperti Persatuan Penjaja, Persatuan Pemandu Teksi dan Persatuan-persatuan Usahawan di peringkat daerah. Selain melaksanakan program-program pembangunan usahawan, MPUD juga berperanan untuk mengenal pasti masalah-masalah usahawan diperingkat daerah untuk di bawa ke mesyuarat bulanan JPUD. Peranan MPUD dimantapkan lagi dengan menjadikannya satu mekanisme terbaik sebagai saluran penyampaian maklumat kementerian ke peringkat akar umbi.

Antara objektif lain program retreat ini adalah untuk menggariskan halatuju dan perancangan strategik Kementerian dalam usaha mewujudkan lebih ramai usahawan dan koperasi yang berkualiti. Bengkel program ini juga telah membincangkan penetapan sasaran 'Key Performance Indicators' Kementerian dan Agensi dengan mengambilkira hasil dan impak jangka pendek dan panjang. Apa yang saya nampak, program 'retreat' ini telah berjaya memantapkan semangat kerja berpasukan dan merapatkan lagi hubungan antara Kementerian dan Agensi bagi mewujudkan 'synergy' ke arah pembentukkan Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi yang berprestasi cemerlang.

1 comment:

ahmad bakhtiar abu bakar said...

saya amat berminat untuk menceburdiri dlm perniagaan tetapi apakah jenis perniagaan yg dapat membantu serta dapat menjamin masa depan saya. maksud saya, apakah jenis perniagaan yg patut diceburi dan bagaimana pula dengan punca kewangannya ? adakah kementerian dapat membantu ?