Pengumuman

Blog ini sudah berpindah ke alamat baru

www.nohomar.com .

 Blog ini masih akan mendapat update dan pautan posting terkini dari Blog baru.

Terima Kasih kepada semua pengunjung Blog Hati Malaya.

Friday, July 31, 2009

Dari Kuala Lumpur ke Sulawesi..: Hari kedua saya di Sulawesi. Lawatan kerja ini adalah susulan dari lawatan Y.A... http://bit.ly/nfAsP

Friday, July 24, 2009

PERUNTUKKAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KEPADA NEGERI SELANGOR: Saya selaku Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Ne.. http://bit.ly/EEYK1

Tuesday, July 21, 2009

LARANGAN PEGAWAI PERTANIAN HADIRI MESYUARAT DI NEGERI PEMBANGKANG: Banyak feed back yang saya dapat selepas meng.. http://bit.ly/kZVsc

Monday, July 20, 2009

Baru selesai sampaikan APC LKIM, selepas ini akan pengerusikan Mesyuarat Pembangunan Negeri Selangor dan sampaikan elaun guru KAFA.
PERJUANGAN POLITIK BANGSA !: Pelancaran Logo One Malaysia UMNO Tanjong Karang oleh Y.A.B Tan Sri Muhyiddin Yassi.. http://bit.ly/3eq7Dj

Sunday, July 19, 2009

http://ping.fm/A5dL8
GILA KUASA !!!: http://bit.ly/wcnTS

Friday, July 17, 2009

MANEK URAI ANAK ANGKAT KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Majoriti kemenangan Pas di Pilihanraya Kecil Dun Manek Urai sebanyak 65 undi menggambarkan bahawa UMNO Kelantan telah kembali mendapat kepercayaan rakyat khususnya di Manek Urai. Lebih menggembirakan apabila sokongan pengundi muda menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Ini jelas membayangkan betapa rakyat Kelantan pada keseluruhannya menginginkan perubahan dari segi pembangunan yang lebih baik. Atau mungkin juga rakyat mula sedar bahawa selama ini mereka hanyalah digula-gulakan oleh janji-janji kosong manifesto puak pembangkang. Yang penting di sini, tampak jelas..Kerajaan PAS di negeri Kelantan tidak akan mampu membangunkan Negeri Kelantan bersendirian.

Bertitik tolak dari situ, saya telah mengumumkan bahawa, Manek Urai akan dijadikan anak angkat kepada Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani bagi memudahkan kerajaan Barisan Nasional membantu membangunkan sektor pertanian di situ semata-mata ingin mengeluarkan rakyat Kelantan dari kepompong kemiskinan tegar.

Jelas, Kerajaan Barisan Nasional tidak pilih kasih dalam merealisasikan agenda pembangunan buat rakyat. Berkempen atau tidak...Rakyat tetap didahulukan..Prestasi diutamakan!
MANEK URAI ANAK ANGKAT KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI: Majoriti kemenangan Pas di Pilihanraya Keci.. http://bit.ly/rMnwj

Thursday, July 16, 2009

Manek Urai oh Manek Urai...: Dalam seminggu dua ini..jadual kerja saya banyak bertumpu kepada membantu jentera p.. http://bit.ly/leI5r

Monday, July 13, 2009

Manek Urai oh Manek Urai...

Dalam seminggu dua ini..jadual kerja saya banyak bertumpu kepada membantu jentera parti berkempen di Pilihanraya Kecil Dun Manek Urai,Parlimen Kuala Krai, Kelantan. Saya turut menyampaikan sumbangan kementerian yang berupa bantuan dan insentif serta beberapa buah traktor kepada Pertubuhan Peladang Kuala Krai.

Manek Urai..Satu nama yang cukup unik bagi saya membuatkan hati ini tertarik untuk meneroka ke seluruh pelusuk yang mewakili nama Manek Urai itu. Melihat majoriti penduduknya terdiri daripada Bangsa Melayu..kehijauan kampung yang masih belum tercemar..keadaan bentuk muka bumi yang sesuai untuk aktiviti pertanian..membuatkan saya terfikir bahawa..bidang pertanian boleh menjadi penjana ekonomi yang paling rancak buat Rakyat Kelantan khususnya di Menek Urai. Tidak keterlaluan jika saya katakan Negeri Kelantan boleh dibangunkan sebagai model Negeri Melayu yang termaju di negara ini.

UMNO memperjuangkan Melayu bukan semata-mata kerana Melayu tetapi kerana Melayu itu adalah Islam. Takrif Melayu adalah Islam telah termaktub dalam Perlembagaan Negara. Sebagai umat Bangsa Melayu,sepatutnya kita berbangga kerana tiada satu pun bangsa di dunia ini yang benar-benar mendapat pengiktirafan oleh kerajaan masing-masing terhadap status agama sesuatu bangsa itu..kecuali di bumi bertuah kita, MALAYSIA yang berpaksikan Kerajaan Barisan Nasional. Fikir-fikirkanlah..

SELAMAT MENGUNDI KEPADA PENGUNDI-PENGUNDI DI MANEK URAI..!!

Wednesday, July 1, 2009

APA YANG KERAJAAN BANTU...???

Skim Pembiayaan Pertanian Agrobank


MODAL PUSINGAN

Kontrak Tani >>Menyediakan kemudahan kredit pusingan untuk kerja-kerja kontrak

Tempoh/Had Pinjaman : 1 Tahun (Boleh diperbaharui)
Projek : Kontrak Pertanian berasaskan inden kerja yang dianugerah oleh badan pertanian
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 1% sebulan atau 12% setahun


Niaga Tani >>Membantu Usahawan Tani menyediakan model ala Over Draf

Tempoh /Had Pinjaman : 1 Tahun (Boleh diperbaharui)
Projek : Kontrak Pertanian, Modal Pusingan, Bahan Mentah serta upah pekerja
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 2% setahun melebihi KABP

SKIM KHAS

Tabung Makanan 3F >>Menggalakkan pelaburan di sektor pengeluaran makanan utama

Tempoh /Had Pinjaman : RM10,000 – RM10 Juta (Sehingga 10 Tahun)
Projek : Pengeluaran, Pemprosesan & Pemasaran Makanan Tanaman, Ternakan & Perikanan
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

Skim Kredit Pengeluaran Makanan >> Meningkatkan Aktiviti Pengeluaran makanan dalam negara

Tempoh /Had Pinjaman: Tidak melebihi RM500,000 (Tidak melebihi 8 tahun)
Projek : Semua aktiviti pengeluaran makanan dalam negara
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

Skim Kredit Padi >> Meningkatkan Pengeluaraan Hasil Padi di kawasan jelapang padi Negara

Tempoh /Had Pinjaman : Tidak melebihi RM 5,000/musim [Sehingga 6 bulan (1 musim)]
Projek : Semua aktiviti pengeluaran tanaman padi
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 4% dari jumlah pinjaman bagi tempoh 1 musim


Skim MPPB >> Menggalakkan pembentukan usahawan bumiputera dalam sektor pertanian

Tempoh /Had Pinjaman : Tidak melebihi RM 10,000 – RM 5 juta (Tidak melebihi 10 tahun)
Projek : 1. Sektor pertanian komersil
2. Sektor industri pembuatan/pemprosesan asas pertanian
3. Perkhidmatan pertanian
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 3.75% setahun atas baki bulanan

Skim LITS >> Untuk menambah pendapatan pekebun kecil getah melalui peningkatan hasil torehan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga penoreh getah melalui pengurangan kekerapan bilangan hari menoreh

Tempoh /Had Pinjaman : RM 1, 000 Sehektar dengan pecahan berikut;
1. 70% dalam bentuk geran
2. 30 % dalam bentuk pembiayaan (pinjaman)
[ Tempoh 12 bulan termasuk 2 bulan penangguhan ]
Projek : 1. Keluasan tanah getah yang dimiliki atau diusahakan melebihi 4 hektar sehingga 40.5 hektar. Teknologi LITS yang diiktiraf oleh Lembaga Getah Malaysia (LGM)
2. Peralatan perkakasan dalam teknologi LITS: Baja, Alat kalis hujan Peralatan kutipan hasil, Premium takaful, Bayaran guaman
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : Secara Al-Bai’Bithaman Ajil (BBA) dengan kadar keuntungan 3% setahun

Skim Usahawantani Komersial Sistawazah >> Mengurangkan kadar pengangguran dikalangan siswazah dan mewujudkan siswazah tani komersil

Tempoh /Had Pinjaman : Tidak melebihi RM 50,000 sehingga 6 tahun
Projek : Semua aktiviti pengeluaran pertanian komersil dalam bidang huluan dan hiliran (Projek jangka pendek dan sederhana; 1-5 tahun)
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 3% setahun atas baki bulanan

Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit >> Menggalakkan tanaman semula tanaman kelapa sawit yang tidak lagi produktif

Tempoh /Had Pinjaman : Tidak melebihi RM6,000/ha (Sehingga 10 tahun)
Projek : Tanaman kelapa sawit sehinnga 100 ekar
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 4% setahun atas baki bulanan

Skim Belia Tani >> Membantu golongan belia mempertingkatkan diri dalam aktiviti pertanian dan industri asas tani

Tempoh /Had Pinjaman : RM 5,000 hingga RM 50,000 (Tidak melebihi 84 tahun)
Projek : Semua aktiviti dalam industri huluan dan hiliran berasaskan pertanian dan asas tani
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 4% setahun atas baki bulanan

Skim Kredit Mikro >> Skim modal usahawan tani adalah merupakan lanjutan dari Skim Kredit Mikro (SKM) yang telah diperkenalkan oleh Agrobank kepada peminjam yang mengusahakan projek pertanian dan industri asas tani

Tempoh /Had Pinjaman : Merupakan usahawan individu atau berkumpulan yang menjalankan projek separuh masa/sepenuh masa untuk PEMBESARAN perniagaan atau projek
Projek : Menyediakan kemudahan kredit kepada Usahawan Mikro yang menjalankan aktiviti pengeluaran, pemprosesan, perkhidmatan, pemasaran dan keperluan kepenggunaan bagi semua sektor ekonomi
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : Rebat 20% atas faedah yang telah dibayar


Tabung IKS ke2 >> Untuk membiayai modal kerja usahawan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) di adlam sektor pembuatan berkaitan dengan pertanian

Tempoh /Had Pinjaman : Minimum RM50,000 Maksimum RM5 juta (Tidak melebihi 5 tahun)
Projek : 1. Jentera/peralatan ladang.
2. Pembangunan ladang & bangunan.
3. Penyelidikan & Pembangunan (R&D). Pemprosesan makanan.
4. Pembungkusan makanan/pengetinan
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 4 - 6 % setahun, berdasarkan pada tahap risiko pembiayaan


PKS >> Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9), Bank telah diperuntukkan dana untuk pembiayaan Skim PKS untuk membangunkan perusahaan kecil dan sederhana

Tempoh /Had Pinjaman : Had pembiayaan ;
1. minimum – RM10, 000
2. maksimum – a) RM5 juta
b) Kemudahan pusingan RM1 juta
Projek : 1. Pembiayaan berjangka: maksimum 120 bulan (10 tahun)
2. Kemudahan pusingan: berterusan tertakluk kepada semakan tahunan
Bayaran Perkhidmatan/ Kadar Faedah : 3.75% setahun dikira atas baki bulanan